Introkurs Smeller kl. 1

Kurset er lagt opp slik at deltakerne får en god introduksjon til grunnleggende momenter i sportens 4 konkuranseøvelser i SMELLER® klasse 1.

Øvelse 1 – Søk på 4 baner

Øvelse 2 – Søk på 16 kasser

Øvelse 3 – Romsøk

Vi forteller om Smeller som aktivitet og hundesport og vil demonstrere øvelsene først med erfarne hunder. Etterpå bruker vi 3-4 av deltagernes hunder og viser hvordan man starter innlæringen av noen av øvelsene. Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid. Man deltar i utgangspunktet på dette kurset uten hund, men vi velger ut noen hunder som får prøve seg ut i fra en presentasjonsrunde ved oppstarten av kurskvelden. Minimum antall deltagere på introkurs er 6 personer.

Vanligvis vil den praktiske delen fordele seg slik:

• 1 – 2 ekvipasjer får prøve seg på innledende opplæring i øvelse 1

• 1 – 2 ekvipasjer får prøve seg på innledende opplæring i øvelse 2

• 1 – 2 ekvipasje får prøve seg på innledende opplæring i øvelse 3

Introkurs i Smeller går over 1 kveld og varer i 3 t.

Pris: 500.- (både med/uten hund)

2 instruktører: kurset ledes av Kamilla Langlien (autorisert instruktører i Smeller)

Ønsker du å delta på introkurs: post@smellerhund.no

Introkurs for klubber, lag og foreninger: Minstepris for å leie 2 instruktører til introkurs er 5000.- + kjøring. Vi disponerer flotte lokaler  med tilgjengelig utstyr på Killingrud ungdomsskole i Solbærelva/Drammen og oppfordrer eksterne grupper å komme dit for eget arrangement. Ta kontakt med oss for avtale

Bli kjent med Smeller her: http://www.smeller.no/