Våre kurs

Smellerhund tilbyr kurs  workshops og treningsveiledning i SMELLER® kl. 1, 2 og 3, med alt hva det innebærer av generell søksutvikling og ulike former for søksarbeid, spesialsøk og spor.

Vi baserer våre kurs på innlæringsteknikker som får frem hundens  lyst til å søke og ikke minst til å samarbeide med eier! Ved å tilrettelegge miljøet og fokusere på å belønne riktig atferd, kan vi gradvis begynne å styre hva det er hunden skal søke etter for oss.

Pepsi bane

Ønsker du å gå kurs hos oss?  Send oss en mail med hvilket kurs du ønsker å gå på, og vi tar kontakt med deg!  post@smellerhund.no